Władze Spółki

 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

RADA NADZORCZA

  • Dorota Misiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej powołana Uchwałą nr 3/2019 z dnia 05.04.2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Marek Kałka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Michał Skup – Sekretarz Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

ZARZĄD

  • Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu