Władze Spółki

 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

RADA NADZORCZA

  • Dorota Misiak– Przewodnicząca Rady Nadzorczej powołana Uchwałą nr 3/2019 z dnia 05.04.2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Wiesław Andrzej  Wawrzyniak– Członek Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 22/2019  z dnia 11 października 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Michał Włodzimierz  Skup– Sekretarz Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

ZARZĄD

  • Marek Karolczak– Prezes Zarządu powołany Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z dnia 25 czerwca 2021r.