Status prawny

Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna została utworzona 26 maja 1994r. na podstawie uchwały Nr XXXIX/379/94 Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 1994 roku w sprawie utworzenia holdingowej spólki akcyjnej o nazwie HOLDIKOM w Ostrowie Wielkopolskim, zmienionej uchwałą Nr XVII/214/96 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 1996roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/379/94 Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 1994 roku w sprawie utworzenia holdingowej spółki akcyjnej o nazwie „HOLDIKOM SA” w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka rozpoczęła swoją dzialalność 16 lipca 1996 r.
Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013874.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.