Informacje o spółce

Spółka: Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Adres: ul. Partyzancka 27,  63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 250638714
NIP: 622-19-52-104
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000013874
Kapitał zakładowy: 73.400.020 PLN (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 7.340.002 szt.
Wartość nominalna: 10 PLN
Konto bankowe: BRE BANK SA 86 1140 1993 0000 5376 4100 1001
Telefon: 62 737 58 20
Fax: 62 737 58 22
Adres www: www.crk.com.pl
e-mail: sekretariat@crk.com.pl