Kapitał spółki

Sąd Rejonowy: Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000013874
Kapitał zakładowy: 73 400 020 PLN (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 7 340 002
Wartość nominalna: 10 PLN
Konto bankowe: BRE BANK SA 86 1140 1993 0000 5376 4100 1001