Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna został specjalnie stworzony, aby ułatwić Państwu dostęp do informacji na temat naszej Spółki.

Po lewej stronie znajduje się menu podmiotowe, które umożliwia łatwy dostęp do interesujących Państwa informacji. Menu podzielono na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na wybrany temat, należy ustawić za pomocą myszy kursor na daną pozycję menu i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

W menu tym oprócz odnośników do informacji o Spółce, znajdują się następujące odnośniki:

  • Redakcja – kontakt do osób tworzących i zamieszczających informacje w BIP
  • Pomoc – instrukcja obsługi i zasady korzystania z biuletynu, w którym obecnie się znajdujemy;
  • Biuletyn Informacji Publicznej – link przekierowujący na stronę BIP prowadzoną przez MSWiA. Ten sam efekt uzyskają państwo klikając lewym przyciskiem myszy na logo BIP umieszczone w prawym górnym narożniku strony. Na tej stronie (http://www.bip.gov.pl) opublikowano wszystkie wiadomości o zadaniach, jakie ma spełniać Biuletyn Informacji Publicznej, oraz o aktach prawnych, na podstawie których funkcjonuje;
  • Rejestr zmian – informacja o historii zmian w treści stron niniejszego portalu;

W górnej części po lewej stronie znajduje się nagłówek z logo Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna Klikając na nie myszką, wejdą Państwo na stronę internetową Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna, która znajduje się pod adresem: www.crk.com.pl