Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji i archiwum Zawartość Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie Dostępność
1. Rejestr Korespondencji nr kolejny/ data wpływu/ opis sprawy sekretariat do celów służbowych
2. Rejestr Faktur nr kolejny/ data wpływu/ opis sprawy sekretariat do celów służbowych
3. Archiwum dokumentacji spółki dokumenty spółki  Dział Księgowości do celów służbowych