Informacje finansowe

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015 zatrwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna uchwałą z dnia 27 czerwca 2016 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 298.679.92 PLN