Ogłoszenia archiwalne

Nabór wniosków do programu pn:

„Program finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.”

Czytaj więcej ->