Struktura kapitałowa

Kapitał zakładowy 73.400.020 PLN (w całości wypłacony)
Ilość akcji:  7 340 002 szt.
Wartość nominalna akcji w (zł):  10 PLN
Akcjonariusz:  100% akcji należy do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski