NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU FINANSOWEGO WSPIERANIA PRZEZ SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

O przyznanie wsparcia finansowego mogą ubiegać się osoby prawne, zwłaszcza fundacje czy stowarzyszenia, prowadzące sekcje i przedsięwzięcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, prowadzące zorganizowane zajęcia w zakresie promowania kultury dzieci i młodzieży czy uczestniczące w organizowanych inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

 

  • Na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020 roku przewiduje się pulę środków finansowych w wysokości 50 000 zł.
  • Termin składania wniosków – do dnia 23 września 2019 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 7.00 -15.00.
  • Termin opracowania rekomendacji przez Zespół ds. Kultury – do dnia 30.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 

 Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 Załącznik nr 2 Regulamin Programu finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej CRK przedsięwzięć związanych z kulturą dzieci i młodzieży.
 Załącznik nr 3 Kryteria i przesłanki do wydania rekomendacji.

 

 

<< powrót