NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU FINANSOWEGO WSPIERANIA PRZEZ SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY.

  • O przyznanie wsparcia finansowego mogą ubiegać się osoby prawne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia prowadzące sekcje sportowe dzieci i młodzieży, uczniowskie kluby sportowe, prowadzące zorganizowane zajęcia w zakresie krzewienia kultury fizycznej dzieci i młodzieży czy uczestniczące w organizowanych rozgrywkach sportowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
  • Na realizację programu w 2019 roku przewiduje się pulę środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł.
  • Termin składania wniosków – do dnia 6 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 7.00 -15.00.
  • Termin opracowania rekomendacji przez Zespół ds. Sportu – do dnia 15.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania :

.

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Załącznik nr 2 – Regulamin Programu finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej CRK przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży
Załącznik nr 3 –Kryteria i przesłanki do wydania rekomendacji.